Kaitseb tervist

MISON alandab kahjuliku osoonisisaldust, hoides nii töötajate tervist kaarkeevitusel.

Tervemad töötajad

MISONi positiivne mõju paremini hoitud tervisele tagab vähema haigustest või vigastustest tingitud töölt eemaloleku ning seega väiksema asendajate ja nende koolitamise vajaduse.

Suurem motivatsioon

Tööandja panustamist töötajate tervisesse ja heaolusse hinnatakse ja see mõjutab positiivselt töömotivatsiooni.

Kõrgem tootlikkus

Produktiivsus suureneb tänu paremale tervisele, motivatsioonile ja väiksemale haiguspäevade arvule.

Paremad keevitustulemused

MISON kaitsegaaside koostis on hoolikalt arendatud, et tagada stabiilsem keevitusprotsess ja seega parim võimalik keevitustulemus.